Belangrike Gebeure

Geskryf deur Amanda Smit on .

 01 Algemene advertensie

 

02 Vrydag 23 September

03 Saterdag 24 September

04 Sondag 25 September

band1925

Gemeente Kamp

gemeentekamp

Kussings

kussings

"Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag."

Spreuke 1:7