"Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag."

Spreuke 1:7