Belangrike Gebeure

Geskryf deur Amanda Smit on .

 01 Algemene advertensie

 

02 Vrydag 23 September

03 Saterdag 24 September

04 Sondag 25 September

juliereeks

 

kansatee

Mannebediening

mannebediening

Gemeente Kamp

gemeentekamp

Kussings

kussings

"Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag."

Spreuke 1:7